Om levetider.dk


Levetider.dk er et værktøj, der giver mulighed for at sammenligne levetider mellem forskellige hyppigt forekomne løsninger inden for:
  1. Vinduer
  2. Tage
  3. Facader
  4. Vådrum
Levetider.dk omhandler både nybyggeri og renovering af etageejendomme og henvender sig primært til:
  • Tekniske rådgivere
  • Bygherrer
  • Bygningsdriftsansvarlige
  • Bygherrerådgivere
Værktøjet kan anvendes til at danne et godt beslutningsgrundlag om valg af gode byggematerialer og fornuftige konstruktionsmæssige løsninger.

Hvem står bag projektet?
Projektet er støttet af GI, Grundejernes Investeringsfond som led i en større udviklingsindsats inden for boligområdet.
Projektet er gennemført af en projektgruppe bestående af sbs som projektledelse samt arkitekt maa Søren Heinz og Statens Byggeforskningsinstitut, Morten Hjorslev Hansen som projektdeltagere.

Vurderingspanelet
Vurderingerne af levetiderne er foretaget af et vurderingspanel, der er sammensat af personer med bred og/eller særlig viden om de enkelte bygningsdele.

Vurderingspanelet har bestået af:
SBi l Birgitte Dela Stang
SBi l Ernst Jan De Place Hansen
Bygge- og Miljøteknik A/S l Georg Christensen
Dansk Byggeri l Niels Strange
bips l Gunnar Friborg
KAB Bolig l Vibeke Gravlund
Murerfagets Oplysningsråd l Søren Bøgh
Arkitektfirma Peter Olsson parlPeter Olsson
Rambøll Danmarkl Jens Brandt
Skanska Danmark A/S l Sven Jon Jonsen
Taasinge Træ A/Sl Lauritz Rasmussen
VELUX Danmark A/S l Peter Sørensen

Der har desuden været tilknyttet en række specialister i forbindelse med udvikling og kvalitetssikring af værktøjet.

Vurderingen af levetiderne er fremkommet ud fra en konsensusmodel, hvilket betyder, at vurderingen af levetiden for den enkelte bygningsdel først er afsluttet, når panelet har opnået enighed.

Vurderingspanelet har foretaget vurderingerne på baggrund af en række definerede forudsætninger og ud fra deres praktiske erfaringer. Vurderingerne er således erfarings- og ikke videnskabeligt funderet.
Læs mere om vurderingsmetoden her.


www.levetider.dk