Guide


1valg af bygningsdel

Vælg en af de 4 bygningsdele, som er illustreret.

2valg af type

Vælg løsninger - materialer, konstruktioner mv.

3forudsætninger

Definer hvilke forudsætninger, der er gældende
for den aktuelle bygningsdel.

4levetid

Bygningsdelens og ev. underliggende
bygningskomponenters levetid ud fra de valgte
kriterier vises. Vælg ev. alternative løsninger og
sammenlign levetiderne.I vejledningen kan du læse mere om, hvordan
du bruger levetider.dk.


www.levetider.dk