GI
leve tider.dk
NYBYGGERI
RENOVERING

levetider.dk giver mulighed for at sammenligne levetider for de hyppigst forekommende bygningsdele og byggekomponenter. Læs vejledningen her.

levetider.dk er erfaringsbaseret og bygger på vurderinger af levetider foretaget af et bredt sammensat brugerpanel fra den danske byggebranche. Resultatet af panelets vurderinger er koblet til den såkaldte faktormetode beskrevet i den internationale standard ISO 15686.

levetider.dk kan anvendes både for nybyggeri og renovering. Værktøjet kan primært anvendes for boligetagebyggeri.

levetider.dk kan anvendes som del af beslutningsgrundlaget for valg af løsning til et konkret byggeprojekt ud fra oplysninger om levetider, drift og vedligehold mm. Værktøjet henvender sig primært til tekniske rådgivere men også til bygningsejere og driftsansvarlige.