Forside - AAU-logo Forside - Hus

Levetider.dk

Et værktøj til beregning af levetider for udvalgte bygningsdele


levetider.dk giver mulighed for at sammenligne levetider for de hyppigst forekommende løsninger for udvalgte bygningsdele. Læs vejledningen her.

levetider.dk er erfaringsbaseret og bygger på vurderinger af levetider foretaget af et bredt sammensat brugerpanel fra den danske byggebranche, afsluttet i 2008. Det betyder også, at de beskrevne konstruktionsudformninger tager udgangspunkt i, hvad der var almindeligt anvendt i 2008, og således ikke inkluderer løsninger, der er udviklet derefter.

Resultatet af panelets vurderinger er koblet til den såkaldte faktormetode beskrevet i den internationale standard ISO 15686.

levetider.dk kan anvendes både for nybyggeri og renovering. Værktøjet kan primært anvendes for boligetagebyggeri.

levetider.dk kan anvendes som del af beslutningsgrundlaget for valg af løsning til et konkret byggeprojekt ud fra oplysninger om levetider, drift og vedligehold mm. Værktøjet henvender sig primært til tekniske rådgivere men også til bygningsejere og driftsansvarlige.


© BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø, A.C. Meyers Vænge 15 | 2450 København SV | CVR 2910 2384 | Tel. +45 9940 2525 | E-mail build@build.aau.dk